MARATHI SONGS

YEDAVAL MANN MAZA LYRICS IN MARATHI VISHAL PHALE

YEDAVAL MANN MAZA LYRICS IN MARATHI VISHAL PHALE यडावलं मन माझं तुझ्याच मागं मागं पिरतिच्या पाखराच आभाळ तुझ्यात ग दिसाला तुझ्या माग रातीला सपनात जाग काय झाले जिवाचे हाल आता तुला सांगु कस यडावलं मन माझं तुझ्याच मागं मागं पिरतिच्या पाखराच आभाळ तुझ्यात ग पाहताना लाजली गालतची हसली प्रीत तिच्या वर जडली. जादु तिची झाली […]

YEDAVAL MANN MAZA LYRICS IN MARATHI VISHAL PHALE Read More »

RAJA AALA LYRICS IN MARATHI DIGPAL LANJEKAR

RAJA AALA LYRICS IN MARATHI DIGPAL LANJEKAR राजं आलं राजं आलं राजं आलं जिंकुनया जगभरी, सिवबा राजं नाव गाजं जी.. पानी गातं, वारं गातं गानं आभाळा भरी, सिवबा राजं डंका वाजं जी ||धृ || कडाड वाजं, मराठी ईज , गनीम भ्या हे मनी खातों जी.. कंचा गड भी, करुद्या माज, आमच्या वारानं ढासळती.. || १

RAJA AALA LYRICS IN MARATHI DIGPAL LANJEKAR Read More »

TUKADE TUKADE LYRICS IN MARATHI VARUN LIKHATE

TUKADE TUKADE LYRICS IN MARATHI VARUN LIKHATE मुखडा ए पोरी तुजा नाद लय भयान, नगं लावू, नगं लावू… तुजा नाद नगं लावू जीवाला, हाल-हाल व्हतील गं, नगं काजळ लावू डोळ्याला, धार-धार व्हतील गं, मग इकडून तिकडून तुजा वार व्हइल, काळीज माजं मिनटात ठार व्हइल, पोरी डोळा नगं मारू मला, माजे तुकडे-तुकडे, तुकडे-तुकडे व्हतील गं, माजे

TUKADE TUKADE LYRICS IN MARATHI VARUN LIKHATE Read More »

GWADI TUJHI LYRICS IN MARATHI LK LAXMIKANT

GWADI TUJHI LYRICS IN MARATHI LK LAXMIKANT उगवला चांद पुनवचा आज हा हारलाय ठाव गं मनाचा सांग का उगवला चांद पुनवचा आज हा हारलाय ठाव गं मनाचा सांग का वळखीच जग सारं वाटतय सपान बी खरंखुरं वाटतय ग्वाडी तुझी मला गं लागली… मनाला ओढ तुझी लागली… ग्वाडी तुझी मला गं लागली… मनाला ओढ तुझी लागली…

GWADI TUJHI LYRICS IN MARATHI LK LAXMIKANT Read More »

LAY GUNACHI HAI LYRICS IN MARATHI LK LAXMIKANT

LAY GUNACHI HAI LYRICS IN MARATHI LK LAXMIKANT लय गुणाची हाय पण कुणाची हाय, सांगा कुणाची हाय हि पोर.. लय गुणाची हाय पण कुणाची हाय, सांगा कुणाची हाय हि पोर.. हिच्या माग माग लागून माझा जीवाला लागलाय घोर, हिच्या माग माग लागून जीवाला लागलाय घोर, पायात रुणुझुणु पैंजण हिच्या कानात फुलावानी डूल, वेणीला मोगऱ्याचा गजरा

LAY GUNACHI HAI LYRICS IN MARATHI LK LAXMIKANT Read More »

TULA I LOVE YOU MHANTO LYRICS SONALI SONAWANE

TULA I LOVE YOU MHANTO LYRICS SONALI SONAWANE पाहिलं प्रेम तुझावरती करतो जीव माझा तुझावरती जडतो पाहिलं प्रेम तुझावरती करतो जीव माझा तुझावरती जडतो लाखात एक तू गोरी गोरी पोर माझा जीव हा तुझावर मरतो तुला आय लव्ह यू म्हणतो तुला आय लव्ह यू म्हणतो प्रेम तुझावर करतो तुला आय लव्ह यू म्हणतो प्रेम तुझावर

TULA I LOVE YOU MHANTO LYRICS SONALI SONAWANE Read More »

RAYA LYRICS IN MARATHI SAGAR JANARDHAN

RAYA LYRICS IN MARATHI SAGAR JANARDHAN गुंतला तुझ्यात हा जीव बावरा पिरमाचा सार छेडी हा गारवा रे सख्या… पिरमाचा सार छेडी हा गारवा जीव माझा तुझ्या मंदी श्वास तुझा ऊरा मंदी झाले आम्ही वेडे राया तू माझी जिंदगानी रे राया माझा… First time तुला जवा भेटला सुर हा नवा मनी तू छेडला… First time तुला

RAYA LYRICS IN MARATHI SAGAR JANARDHAN Read More »

KAJWA LYRICS IN MARATHI SONALI SONAWANE

KAJWA LYRICS IN MARATHI SONALI SONAWANE दूर दूर राहून का बघावं तुला सांग कस मनातल सांगावं तुला, अधीर झालो तुझ्या दिसण्याने बेभान झालो तुझ्या हसण्याने, तू देना इशारा कधी ऐकना तू धागा धागा जरा जोडणा.. लाजरा चेहरा गोजिरा रंग तु माझ्या स्वप्नातला काजवा तू जणू.. लाजरा चेहरा गोजिरा रंग तु माझ्या स्वप्नातला काजवा तू जणू..

KAJWA LYRICS IN MARATHI SONALI SONAWANE Read More »