MARATHI SONGS

TUJHA LAAL DUPATTA LYRICS IN MARATHI SONALI SONAWANE

TUJHA LAAL DUPATTA LYRICS SONALI SONAWANE गोऱ्या गोऱ्या रंगाची भिरभिरत्या नजरेची नाक्यावर आज मी पोर पहिली पाहिल ती प्रेमाने बोलेल का माझ्याशी, येईल का जिंदगीत सोन पावली, हो हो हो… जिंदगी तुझ्या रूपात सजली ग उमटुदे पिरतीच्या खुणा, प्रीत तुझी माझ्या हृदयात रुजली ग दशा माझी सांगू मी कुणा, तुझसे यही बात करता हू प्यार […]

TUJHA LAAL DUPATTA LYRICS IN MARATHI SONALI SONAWANE Read More »

LADKA DEVBAPPA SONG LYRICS BY PRAVIN KOLI

LADKA DEVBAPPA SONG LYRICS IN MARATHI BY PRAVIN KOLI इवले इवले डोळे माझ्या बाप्पाचे हत्ती वाणी कान माझ्या मोरया चे इवले इवले डोळे माझ्या बाप्पाचे हत्ती वाणी कान माझ्या मोरया चे..!! मऊ मऊ गाल तुझी रेशमी शाल स्वागताला देवा तुझ्या उडले गुलाल मऊ मऊ गाल तुझी रेशमी शाल स्वागताला देवा तुझ्या उडले गुलाल..!! माझा लाडका

LADKA DEVBAPPA SONG LYRICS BY PRAVIN KOLI Read More »

TRING TRING LYRICS BY SONALI SONAWANE

TRING TRING LYRICS IN MARATHI BY SONALI SONAWANE साजिरी गोजिरी बन माझी तू नवरी थांबना अयकना माझा दिलाची तू स्टोरी राही ना माझा जीवात जीव ह्यो थोडासा कर ना माझा वर किव गो हे राही ना माझा जीवात जीव ह्यो थोडासा कर ना माझा वर किव गो करना तू आपली सेटिंग तुझा माग माग राणी

TRING TRING LYRICS BY SONALI SONAWANE Read More »

AAPLICH HAWA LYRICS TRANSLATION IN MARATHI BY SONALI SONAWANE

AAPLICH HAWA LYRICS TRANSLATION IN MARATHI BY SONALI SONAWANE कोणी भिडणार नाय कोणी नडणार नाय आपला जबराट दारारा हाय र, तुला कळणार नाय तुला वळणार नाय आपला डेंजर कारभार हाय र, का उडतोस र भिडतोस र कावळ्यांचा बनवून थवा, आपली टोळी हाय वाघाची र तू खपशील नडशील जवा, इथं तिथं यहा वहा देखु जहा हाय

AAPLICH HAWA LYRICS TRANSLATION IN MARATHI BY SONALI SONAWANE Read More »

DISTAY MODEL BHARI LYRICS IN MARATHI RAJ IRMALI

DISTAY MODEL BHARI LYRICS IN MARATHI RAJ IRMALI हिच्या होटाला शोभतंय लाली गं पोर हि दिसतंय मॉडेल भारी गं पोर हि दिसतंय फॅशनवाली गं पोर हि दिसतंय मॉडेल भारी हिच्या कानात शोभतंय बाली गं पोर हि दिसतंय फॅशनवाली गं पोर हि दिसतंय मॉडेल भारी गं पोर हि दिसतंय फॅशनवाली भारी दिसतंय गुलाबी ड्रेस मधी गोडं

DISTAY MODEL BHARI LYRICS IN MARATHI RAJ IRMALI Read More »

YEDAVAL MANN MAZA LYRICS IN MARATHI VISHAL PHALE

YEDAVAL MANN MAZA LYRICS IN MARATHI VISHAL PHALE यडावलं मन माझं तुझ्याच मागं मागं पिरतिच्या पाखराच आभाळ तुझ्यात ग दिसाला तुझ्या माग रातीला सपनात जाग काय झाले जिवाचे हाल आता तुला सांगु कस यडावलं मन माझं तुझ्याच मागं मागं पिरतिच्या पाखराच आभाळ तुझ्यात ग पाहताना लाजली गालतची हसली प्रीत तिच्या वर जडली. जादु तिची झाली

YEDAVAL MANN MAZA LYRICS IN MARATHI VISHAL PHALE Read More »