आई तुझ देऊल लिरिक्स | AAI TUZA DEOL LYRICS IN MARATHI | YOGESH AGRAVKAR

आई तुझ देऊल लिरिक्स | AAI TUZA DEOL LYRICS IN MARATHI | YOGESH AGRAVKAR

आई तुझ देऊल लिरिक्स | AAI TUZA DEOL LYRICS IN MARATHI | YOGESH AGRAVKAR

ग आई तुझं देऊळ साजतय गुलाले डोंगरान….
पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान…
आई तुझं देऊळ साजतय गुलाले डोंगरान ग
गुलाले डोंगरान …

पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान …

पायरी ऐक ऐक चढतान आई नाव तुझ ओठान
नाय सुद मला कनाची भरलय रुप तुझ डोल्यान
आयलो पायाशी आय तुझे घे मना पदरान ग
घे मना पदरान ….

पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान …

तुझा मानाचा मान घेवुन येतान भक्तया कार्ले डोंगरावर
वारं घुमे अंगान.. तुझे संगाण कोंम्र उरवतान देवलावर
तुझे नावाने नाव डुलतय दरयांन सागरांन ग
दरयांन सागरांन…

पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान …

ईच्छा हाय दरवषाची माय तुझ्या गो भेटीची
घेवुन पोरा बालांना ओटी भरतान नवसाची
कार्ले डोंगराला नुर येतय जञचे दिसान ग
जञचे दिसान. …

पालखीला नाचिन गुलाल ऊधलुन चैता चे महिन्यान ग
चैता चे महिन्यान …

AAI TUZ DEUL | आई तुझ देउल | EKVIRA SONG OFFICIAL | YOGESH AGRAVKAR | SACHIN THAKUR | SA HERTZ

Leave a Comment

error: Content is protected !!