येड्यावानी करतय YEDYAVANI KARTAY LYRICS IN MARATHI | SANJU RATHOD

YEDYAVANI KARTAY LYRICS IN MARATHI | SANJU RATHOD & SHRADDHA PAWAR

YEDYAVANI KARTAY LYRICS IN MARATHI

ह्यो जीव गुंतला तुझ्यामंदी
हो तूच तू ग माझ्या मनामंदी
काय ठाव राहीना, ह्यो जीव जाईना
म्या रंगलो ग राणी तुझ्या रंगामंदी,

कसा सांगू, कुना सांगू
देवाला तुला मागू
तुझं सपान पडतय ग
असं पहिल्यांदा घडतय ग

मन येड्यावानी येड्यावानी करतय ग
ह्यो येड्यावानी प्यार तुला करतय ग
मन येड्यावानी येड्यावानी करतय ग
ह्यो येड्यावानी तुझ्यावरी मरतय ग

तुझ्या इश्काच वार, भिनल ग अंगात
बेरंग जिंदगानीआली ग रंगात
येड्यावानी बडबडतो
तुझ्यासाठी तळमळतो

होते ग धडधड माझ्या काळजात
तू माझ्याकडे पाहीन, मी तुझ्या कडे पाहीन
तु बघुन मला हसशील, मी हळूच रुसून जाइल
या काळजावर रानी तुज नाव टीपून हाय
तू बोलशील नाही तिथ जीव निघून जाईल

ओ… ओ…

या दिलामंदी काहितरी घडतय र
ह्यो येड्यावानी प्यार तुला करतय र
मन येड्यावानी येड्यावानी करतय र
मन येड्यावनी प्यार तुला करतय र

येड्यावानी येड्यावानी करतय ग
येड्यावानी तुझ्यामागे पळतय ग
येड्यावानी येड्यावानी करतय ग
येड्यावानी प्यार तुला करतय ग

लागलीया गोडी तुझी
जीवापार ओढ तुझी
रहावना तुझ्याविना
हवी मला जोड तुझी

सांज की पहाट, काहि नाही यात
तुझ्यात आलोया ग
करतं बेभान, तुझ ग सपान
दिवाना झालाेया ग

कशी तुझी याद, माझ्या या मनात
घर करते
जिवापार रानी तुझ्याशी प्यार केलया ग

मन येड्यावानी तुझ्यासाठी रडतय ग
मन येड्यावानी तुझ्यामाग पळतय ग
मन येड्यावानी येड्यावानी करतय ग
ह्यो येड्यावानी प्यार तुला करतय ग

YEDYAVANI KARTAY LYRICS IN ENGLISH

Hyo jiv guntala tujhya mandhi
Ho tuch tu ga majhya manamandhi
Kay thav rahina, hyo jiv jaina
Mya rangalo rani tujhya rangamandhi,

Kasa sangu, kuna sangu
Devala ta magu
Tujh sapan padatay ga
Aas pahilyanda ghadatay ga

Man Yedyavani Yedyavani kartay ga
Hyo Yedyavani pyar tula kartay ga
Man Yedyavani Yedyavani kartay ga
Hyo Yedyavani tujhyavari martay GA..

Tujhya ishqach warr, bhinal ga angat
Berang jindagani aali ga rangat
Yedyavani badbadto
tujhyasathi talmalto

Hotay ga dhad dhad majhya Kalajat
Tu majhya kade pahin, Mi tujhya kade pahin
Tu baghun mala hasashil, mi haluch rusun jaeel
Ya kalajavar rani tujh nav tipun hay
Tu bolshil nahi tithe jiv nighun jaeel

Oh.. Oh..

Ya dilamandhi kahitari ghadatay re
Hyo Yedyavani pyar tula kartay re
Man Yedyavani Yedyavani kartay re
Man Yedyavani pyar tula kartay re

Yedyavani Yedyavani kartay ga
Yedyavani tujhyamage paltay ga
Yedyavani Yedyavani kartay ga
Yedyavani pyar tula kartay ga

Lagaliya godi tujhi
jivapar odh tujhi
Rahavena tujhyavina
havi mala jod tujhi

Sanj ki pahat, kahi nahi yat
Tujhyat aaloya ga
Karat babhan, tujh ga sapaan
Diwana jhaloya ga

Kashi tujhi yaad, majgya ya manat
Ghar karate
Jivapar rani tujhyashi pyar kelaya ga

Man Yedyavani tujhyasathi radtay ga
Man yedyavani tujhya mage paltay ga
Man Yedyavani Yedyavani kartay ga
Hyo Yedyavani pyar tula kartay ga.

YEDYAVANI KARTAY VIDEO| SANJU RATHOD & SHRADDHA PAWAR

Leave a Comment

error: Content is protected !!