आली उमलुन माझ्या गाली Baharla Ha Madhumas Lyrics in Marathi | Ajay-Atul X Shreya Ghoshal

आली उमलुन माझ्या गाली Baharla Ha Madhumas Lyrics in Marathi | Ajay-Atul X Shreya Ghoshal

आली उमलुन माझ्या गाली Baharla Ha Madhumas Lyrics in Marathi | Ajay-Atul X Shreya Ghoshal

आली उमलुन माझ्या गाली
प्रीत नवी मखमाली रे
बहरला हा मधुमास नवा
घाली साद तुला मन घाली
तू ना जरी भवताली रे
सुचव ना तूच उपाय आता

तो
तू नार सखे सुकुमार
नजरेत तुझ्या तलवार
तु सांग कसा इझणार … जीजीजी ..
तू सांग कसा वि झणार उरीचा
धगधगता वणवा

ती

कि ती वसंत मनात उमलुन आले
आणि क दरवळले
कधी तुझ्याच सुरात हरवून गेले
काहीच ना कळले

तो
दाटत े प्रीत या गंतु ल्या लोचनी

ती
वाजती पैंजणे ही मुक्या स्पंदनी

तो
ही साद तुझ्या हृदयाची
हलगीच उरी प्रणयाची
हुरहुर मनी मि लनाची जीजीजी
हुरहुर मनी मि लनाची
दे सखे कौल आता उजवा ..

ती
झाली रुणझुण ही भवताली
लाज अनावर झाली रे
सुखाला साज नवा चढला

Baharla Ha Madhumas Video – Marathi Song | Maharashtra Shaheer | Ajay-Atul, Shreya Ghoshal

Leave a Comment

error: Content is protected !!