MAJHI BAAY GO LYRICS KEVAL WALANJ | माझी बाय गो

MAJHI BAAY GO LYRICS KEVAL WALANJ | माझी बाय गो

PLAY माझी बाय गो MARATHI SONG

MAJHI BAAY GO LYRICS KEVAL WALANJ

मेरा रब है तू

मेरा सब है तू

मेरी आखो मे तुझको भिगोया है

इबादत तू इनायत तू

मैने सासो मे तुझको पिरोया है

गोरी गोरी पोर माझ्या मनान भरली

हॉर्टबीट वाढवते हि छोकरी

नखर्‍याची पोर माझ्या काळजावर उतरली

फिदा मी झालो तिच्या रूपावरी

गोरी गोरी पोर माझ्या मनान भरली

हॉर्टबीट वाढवते हि छोकरी

नखर्‍याची पोर माझ्या काळजावर उतरली

फिदा मी झालो तिच्या रूपावरी

माझ्या प्रेमान खोट पणा नाय गो

माझ्या प्रेमान खोट पणा नाय गो

माझे काळजाचा तुकडा तू हाय गो

माझी बाय गो माझी बाय गो

सांग लगीन तू करशील काय

माझी बाय गो माझी बाय गो

तुला नवरी मी करनार हाय

माझी बाय गो माझी बाय गो

सांग लगीन तू करशील काय

माझी बाय गो माझी बाय गो

तुला नवरी मी करनार हाय

फिलिंग माझ्या मनान हाय

सांगू कस मी तुला गो बाय

माझ्या नजरेने जाणून घे

या प्रेमाला

तू माझे दिलान सजशील काय

प्रपोज accept करशील काय

माझ सरनेम हा लावशील काय

तुझ्या नावाला

तेरे पिछे हुआ मे सायको

तेरे पिछे हुआ मे सायको

तुझा हिरो मी हाय फाय गो

माझी बाय गो माझी बाय गो

सांग लगीन तू करशील काय

माझी बाय गो माझी बाय गो

तुला नवरी मी करनार हाय

माझी बाय गो माझी बाय गो

सांग लगीन तू करशील काय

माझी बाय गो माझी बाय गो

तुला नवरी मी करनार हाय

माझ्या राजा र तळमळ ही

तुझ्याशी लपवू कशी

तुला नाय र समजायची

माझी धडधड काळजाची

माझ्या राजा र तळमळ ही

तुझ्याशी लपवू कशी

तुला नाय र समजायची

माझी धडधड काळजाची

मन हसताय तू र माझ

तुझा काळीज मी चोरनार हाय

सोड सारे हे बहाणे

मला मिठीत घेशील काय

मला मिठीत घेशील काय

तुझी बाय मी तुझी प्रिंसेस

औंदा लगीन तू करशील काय

तुझी बाय मी तुझी प्रिंसेस

माझा नवरा तू होशील काय

तुझी बाय मी तुझी प्रिंसेस

औंदा लगीन तू करशील काय

तुझी बाय मी तुझी प्रिंसेस

माझा नवरा तू होशील काय

MAJHI BAAY GO OFFICIAL VIDEO | NICK SHINDE & SHRADDHA PAWAR