KARAN SHELKE – NAWARI DISTES G LYRICS

PLAY NAWARI DISTES G MARATHI SONG

NAWARI DISTES G LYRICS – KARAN SHELKE

जरीचा साडीत

ग किती सजून गजुन

किती सजून गजुन

कुणाची दिसतेस ग

माझी नवरी दिसतेस ग

कुणाची दिसतेस ग

माझी नवरी दिसतेस ग

जरीचा सदित ग

किती सजून गजुन

किती सजून गजुन

कुणाची दिसतेस ग

माझी नवरी दिसतेस ग

कुणाची दिसतेस ग

माझी नवरी दिसतेस ग

तिला हळदी ने रंगवी ना परमाने

टिळा सज्विं टीला हळदी ने रंगवी ना परमाने

टिळा सज्वीण संघ घेउन माझा

टिळा सर्या गावत मी फरविन

सांग तू रानी माझी होनार

तुझा हाट मज्या हट्ट देणार

माझी नवाच खुन कु ग

माळा मत्य्या वर कढी घेणार

जरीचा सदित ग

किती सजून गजुन

किती सजून गजुन

कुणाची दिसतेस ग

माझी नवरी दिसतेस ग

जरीचा सदित ग

किती सजून गजुन

कुणाची दिसतेस ग

माझी नवरी दिसतेस ग

कुणाची दिसतेस ग

NAWARI DISTES G VIDEO SONG – SAI PATIL | VISHNUPRIYA

Leave a Comment

error

Enjoy this blog? Please Follow & Like Us 🙂