DHRUVAN MOORTHY – KUTHE TARI GELAY LYRICS IN MARATHI

DHRUVAN MOORTHY - KUTHE TARI GELAY LYRICS IN MARATHI

KUTHE TARI GELAY LYRICS IN MARATHI DHRUVAN MOORTHY

कुठे तरी गेलय ना जानू मी हय दिल माज़ा
कूठे तरी गेलय हरौले मी हय दिल माज़ा
कुठे तरी गेलय ना जानू मी हय दिल माज़ा
कूठे तरी गेलय हरौले मी हय दिल माज़ा

काय कामाची गाड़ी हा बंगला है Fashion भारी
दौलत ना शौरत बस प्रेमातसा वेडा
दोन दिसाची दौलत ही शोरत ही दुनिया दारी
कर ना मोहोब्बत तू होशिल रे वेडा

कुठे तरी गेलय
कूठे तरी गेलय
कुठे हरौले
कुठे तरी गेलय ना जानू मी हय दिल माज़ा

कुठे तरी गेलय ना जानू मी हय दिल माज़ा
कूठे तरी गेलय हरौले हय दिल माजा

कुठे तरी गेलय
गेलय गेलय गेलय गेलय गेलय
कुठे तरी गेलय
गेलय गेलय गेलय गेलय गेलय

कोनी माझा साठी काय केला
कोनी तुझा साठी काय काय काय केला

कोनी केला नहीं केला मला फरक नहीं पड़त
कारण तीने मला प्रेम नाय नाय दीला

ना ना करे ना कधी इशकला
वेडा मन माझा
सांग तू ज़रा कधी देशिल का तो प्रेम मला हा
ना ना करे ना कधी इशकला
वेडा मन माझा
सांग तू ज़रा कधी देशिल का तो प्रेम मला हा

कुठे तरी गेलय

कुठे हरौले

कुठे तरी गेलय

कुठे तरी गेलय ना जानू मी हय दिल माज़ा
कूठे तरी गेलय हरौले मी हय दिल माज़ा
कुठे तरी गेलय ना जानू मी हय दिल माज़ा
कूठे तरी गेलय हरौले मी हय दिल माज़ा

KUTHE TARI GELAY MARATHI SONG VIDEO | EKTA JAGGI